porsa.org • خانه یادگیری پرسا •

کارگاه مادرو کودک پرسا

سال‌های اولیه زندگی انسان، حساس‌ترین دوران زندگی او محسوب می‌شود. از بدو تولد تا سه‌سالگی کودک، دوران طلایی رشد نامیده شده است و علت این نام‌گذاری رابطه مستقیمی با سرعت رشد در این سه سال دارد؛ کودک در تلاش است دنیا و روابط آن را کشف کند. در این راه هرچقدر تجربیات مستقیم و بلا واسطه کودک در بستری امن (با همراهی مادر یا مراقبِ امن او) بیشتر باشد، عمق شناخت او از دنیا و روابط آن بیشتر خواهد بود.
ازآنجایی‌که شناخت کودک در این سنین از طریق حواس پنج‌گانه و حرکت شکل می‌گیرد، واحد کارهای تعریف‌شده برای کارگاه‌های مادر و کودک بر پایه بازی‌های متمرکز بر حواس پنج‌گانه طراحی‌شده‌اند و محدود نکردن تحرک کودک پایه فعالیت‌هاست.

موسسه پرسا در تلاش است بستری فراهم سازد که در آن بیشترین تنوعِ تجربه‌های حسی (حواس پنج‌گانه) و بیشترین توجه به تحرک کودکان عملی شود. فراهم آوردن بستری که در آن به احساس و نیاز کودکان اهمیت ویژه داده‌شده و به تفاوت‌های فردی هر کودک احترام گذاشته شود، از ارزش‌هایی هستند که مجموعه تلاش می‌کند به آن‌ها پایبند باشد.
به علت اهمیت امنیت کودکان در این سنین، کارگاه مادر و کودک با همراهی مادر (و یا مراقب امن او) برگزار خواهد شد.

porsa.org • خانه یادگیری پرسا •