کارگاه های خانه یادگیری پرسا

کارگاه الگوی کودک سالم

الگوی کودک سالم: من فرزند خودم هستم.

در این کارگاه، با توجه به رویکرد انسان گرا، با بستر امن پرورش کودکان آشنا می شویم. در این کارگاهِ فرزندپروری، به کودک به عنوان یک شهروند توجه می شود.

مدرس: غزال نصیری

بیشتر

کارگاه مادر و کودک

کارگاه مادر و کودک فضای تجربه مستقیم فعالیت‌ها برای کودکان 0 تا 3 سال است. تمام فعالیت‌ها با تمرکز بر حواس پنج‌گانه و تنوع اجرا می‌شوند. در هر جلسه برای آشنا ساختن مادران با بستر امن پرورش فرزند، گپ و گفتگو خواهیم داشت.

بیشتر