کارگاه الگوی کودک سالم

در این کارگاه، با توجه به رویکرد انسان گرا، با بستر امن پرورش کودکان آشنا می شویم. در این کارگاهِ فرزندپروری، به کودک به عنوان یک شهروند توجه می شود.

مدرس: غزال نصیری