باید آن شوی تا آن را بشناسی

“اوپانیشادها”

همراهی روزانه خانه یادگیری پُرسا

فعالیت ها در پرسا به نحوی است که دانش در خدمت کسب مهارت باشد و در این راستا برنامه ها با تمرکز بر حواس پنجگانه (تجربه ی مستقیم)، توجه به انواع هوش ها و فردیت کودک در جریان است.

  • توجه به فردیت و دغدغه هر کودک: رویدادهای مربوط به هرکودک در پایان هر روز و بر مبنای مشاهده گری مربیِ همراه کودک، مستند سازی می شود و برنامه ریزی آموزشی موسسه، با در نظر گرفتن دغدغه های کودک و مربی، با استناد به مستند سازی ها و به صورت جلسات هماهنگی آموزشی هفتگی است.
  • تقویت حل مسئله با تمرکز بر تئوری انتخاب و تاکید بر کشف احساس و نیاز: در اتفاقات خوشایند و ناخوشایند روزانه، با کودکان گپ و گفت داریم و حس ها و نیازهایمان را تحلیل می کنیم. سپس تقاضاها را می سازیم و برای تحقق نیازهایمان، راهبرد های متنوع را زندگی می کنیم.
    تلاش می کنیم حق انتخاب خودمان در هر رویدادی را به رسمیت بشناسیم و مسئولیت ناشی از هر انتخاب را مرور و تمرین کنیم.
  • تمرین کسب مهارت اجتماعی:تسهیل و فراهم آوردن امکان ارتباط اجتماعی برای کودکان از طریق فعالیت های مشارکتی و پروژه محور، به نحوی که کودکان در کنار هم بودن و کار کردن را تجربه کنند و مهارت انتخاب هدف و در جهت تحقق آن هدف، پیش رفتن را تمرین کنند.
  • تنوع در فعالیت ها:شاید بتوان گفت هدف اصلی پرسا، فراهم آوردن تنوع گسترده ای از تجربیات است. در این راستا طی فعالیت های مختلف روزانه، بستری غنی برای تجربه تنوع برنامه ریزی شده است.

فعالیت های هفتگی پرسا به شرح زیر هستند:

فعالیت های هفتگی

شاید بتوان گفت هدف اصلی پرسا، فراهم آوردن تنوع گسترده ای از تجربیات است. در این راستا طی فعالیت های مختلف روزانه، بستری غنی برای تجربه تنوع برنامه ریزی شده است.

 

بیشتر

آتلیه نور

طی بررسی‌های مختلف برای ارائه کاری نو در بستر پرورش کودکان، به کارکرد نور برخوردیم. مشتاق شدیم این کارگاه را طرح‌ریزی کنیم که برای خود ما نیز چالش هیجان‌انگیزی بود.

بیشتر

آتلیه هنر پرسا

آتلیه هنر، جایی که مرز و محدوده نمی‌شناسد. از هر وسیله، روش و به هر بهانه‌ای هنر رقم می‌خورد. فضایی که در آن تنوع و تجربه مستقیم و پرسشگری جاری است. کودکان آزادانه خلق می‌کنند و تخیلشان با ابزار هنر شاهکار می‌آفریند.

بیشتر