porsa.org • خانه یادگیری پرسا •

پرسا فضایی است برای تجربه فعالیت‌های متنوع بر پایه لذت و کشف کودک.

در پرسا کودکان کنجکاو و پیگیرند، سؤال می‌کنند، غور می‌کنند، کشف می‌کنند، راهبرد می‌سازند و حرف و ایده‌هایشان شایسته شنیده شدن است.

در همراهی‌مان با کودکان تسهیلگر خواهیم بود نه مربی، با مشاهده گری، احساس و نیاز کودکان را می‌شنویم و برای عملی شدن تقاضاهای هر کودک فرصت‌های متنوع ایجاد می‌کنیم.

خرسندیم که در کنار کودکان یاد می‌گیریم و رشد می‌کنیم، مشتاق جستجوی معنای زندگی در این همراهی هستیم.
در تلاشیم تا فعالیت‌ها در بستری که امنیت، گوناگونی، انتخاب و مسئولیت‌پذیری در آن جاری است انجام شوند. برای ما پذیرش کودک به‌ عنوان یک شهروند، احترام به هویت فردی او و به رسمیت شناختن همه احساساتش، ارزشی است که سعی خواهیم کرد به آن پایبند باشیم.

porsa.org • خانه یادگیری پرسا •

• در پرسا، از شلوغی پرهیز می کنیم، برای ما مهم است که همه ی کودکان فرصت تجربه ی مستقیم، شنیده شدن و دیده شدن را داشته باشند.
• سیستم پاداش و تنبیه را دوست نداریم، در مواجهه با مسائل خوشایند و ناخوشایند روزمره، گفتگو و بازخورد را انتخاب کرده ایم.
• تغذیه ی سالم و متنوع برایمان مهم است.
• از کارهای تکراری و کلیشه ها، الگوها، حفظ کردن مطالب پرهیز میکنیم.
• در پرسا از مواد با کیفیت استفاده می کنیم و تاکید بر استفاده از مواد طبیعی داریم، در استفاده از مواد و امکانات پرسا هیچ محدودیتی برای کودکان وجود ندارد.