porsa.org • خانه یادگیری پرسا •

ما باور داریم

– باور داریم نمی‌توان به‌جای دیگری اندیشید و انتخاب کرد و او را آزاد نامید.

– باور داریم تلاش کودکان ارزشمند است نه نتیجه این تلاش.

– باور داریم کودکان، دنیا و روابط آن را باتجربه مستقیم از طریق حواس پنج‌گانه و تحرک، کشف می‌کنند.

-باور داریم تأثیرگذارترین بسترِ رشد و شناخت، با تنوع و حق انتخاب و مسئولیت‌پذیری در فضای امن گره‌خورده است.

-آزادی انسان و حق او برای خود بودن را باور داریم.

– باور داریم فعالیت‌های همراه با ریخت‌وپاش و کثیف کاری برای رشد و شناخت کودک ضروری است.

– باور داریم در فعالیت‌های هنری از هر ابزاری باید استفاده کرد، رنگ‌های روی دست‌وپا و لباس‌های کودک بعد از هر فعالیت اساس شوق هنرمندی اوست.

– باور داریم صلح‌آمیزترین صدایی که در کائنات وجود دارد، صدای خنده و قهقهه کودکان است.

– باور داریم جذاب‌ترین داستان‌ها، قصه‌هایی است که از زبان و تخیل کودکان جاری می‌شود.

– باور داریم کودکان شاغل هستند و شغل تمام‌وقت آن‌ها بازی کردن و چشیدن مزه کشف‌هایشان است.

و

عشق را باور داریم”