porsa.org •آتلیه هنر پرسا

آتلیه هنر پرسا

برای هنر مقدمه نوشتن خیلی سخت بود، قرار بود مقدمه موضوعی را بنویسیم که پایان ندارد. دوست و همراه مجموعه پرسا که اتفاقاً تحصیلات آکادمیک هنر دارد، توضیحات متعددی ارائه داد. جملات بسیار حرفه‌ای و آرتیستیک بود و از جنس کودکانه نبود. قرار شد به دلش رجوع کند و همان‌طور که قرار بود با کودکان پرسا همراه شود، هنر روندگرا معرفی شد. این تعریف به جانمان نشست. صادقانه بود و همان چیزی که انتظار داشتیم اتفاق بیافتد:

یک فرصت بی‌پایان برای انتخابِ آزاد و جسورانه و غوطه‌ور شدنی سرشار از لذت در دنیای رنگارنگ هنر.

روندی که سبکی نامعلوم دارد، نتیجه گرا نیست و عملگراست.

می‌دانستیم که هر چه کودکان، تجربه بیشتری از کار با مواد و وسیله‌های متنوع داشته باشند، انگیزش بیشتری برای امتحان کردن ترکیبات جدید و تکنیک‌های مختلف خواهند داشت و در این روند ایده‌های نوین تولید می‌شوند و خلاقیت‌ها فرصت بروز می‌یابند.

در پرسا قرار بر این است که فعالیت‌ها کودک محور بوده و برمبنای انتخاب آزاد باشند تا کودکان دنیای خود را خلق کنند.
دوست داریم کودکان همه‌ی روایت‌هایی که از هنر بیان می‌شود را بشنوند و هنرهایی را که می‌توانند هویت آن‌ها را بازگو کنند، بشناسند. دوست داریم احساس و اندیشه‌های خود را به زبان هنر مطرح کنند و دوست داریم معنای صلح، در جریان فعالیت‌های مشارکتی و پروژه محور، در قلبشان درونی شود.

porsa.org • آتلیه هنر پرسا